Líbí se vám téma, máte zájem soutěžit?

Soutěžní podmínky a podklady najdete v Elektronickém nástroji zadavatele po celou dobu lhůty pro podání návrhů. Připomínáme, že vzhledem k účinosti § 211 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek je podmínkou této soutěže o návrh vést veškerou korespondenci mezi zadavatelem a soutěžícími elektronicky. Proto je třeba odevzdat nejen fyzický návrh, ale také část návrhu v elektronické podobě přes elektronický nástroj zadavatele. Do elektronického nástroje zadavatele je třeba se předem včas registrovat!